Škola plávania - v utorok 3.októbra začíname

Publikované: 30. 09. 2017 10:25

Všetci záujemcovia, ktorí poslali mailom či doručili osobne prihlášku do pondelka 25. 9. boli zapísaní a prijatí. Aby sme uspokojili čo najviac malých plavcov, výcvik sme rozšírili a prijatí boli do uvedeného dátumu všetci.

Nástup na Jesennú školu je v utorok 3. 10. o 16.00 (vestibul plavárne), podrobnejšie info bude poslané účastníkom aj mailom, info 0918 993 080.