Letné školy plávania - v pondelok 6. 8. štartujú augustové turnusy

Publikované: 04. 08. 2018 17:20

Všetci zapísaní a prihlásení sú uvedení v priložených súboroch/zoznamoch, snažili sme sa prijať všetkých, ktorí poslali prihlášky v dostatočnom predstihu.

Základné informácie o dvojtýždňovej plaveckej škole dostali účastníci v maili.

Nástup/prezentácia prihlásených pondelok 6. augusta 2018:

8.30 - 8.50 (pásmo od 9.00 do 10.30)

10.30 - 10.50 (pásmo od 11.00 do 12.30)

Prílohy na stiahnutie