Prihláste svoje dieťa na sobotný kurz plávania

Publikované: 10. 10. 2019 10:15

Mestská plaváreň a kúpalisko otvára v máji ďalší zo série kurzov – sobotný kurz plávania pre deti od 6 do 15 rokov.

Termíny výcviku

SO: 9.11., 16.11, 23.11., 30.11., 7.12., 14.12, vždy od 9:15 – 11:15 hod.

Prihlásenie a registrácia

- prihlášku nájdete v súboroch na stiahnutie pod článkom (formáty pdf, doc) alebo v pokladni na plavárni

- vyplnenú prihlášku buď pošlite na info@plavarencadca.sk, alebo odovzdajte priamo v pokladni

- o platnom prijatí a registrácii budeme informovať prostredníctvom web stránky, resp. mailom alebo sms správou

Cena sobotného kurzu plávania

50 €/dieťa (platba pri nástupe v hotovosti alebo cez účet - viď prihláška na konci článku)

V prípade veľkého záujmu (kurz plánujeme otvoriť pre 20 detí) budú o prijatí rozhodovať kritéria v poradí:

- Čas doručenia prihlášky

- Trvalé bydlisko v meste Čadca (kurz, samozrejme, môžu navštevovať aj deti nemajúce trvalé bydlisko v Čadci)

Akékoľvek informácie a otázky vám radi doplníme a zodpovieme, kontaktujte nás: info@plavarencadca.sk, tel.:  0948 644 768

Prílohy na stiahnutie