Všetky služby plavárne ostávajú zachované

Publikované: 01. 10. 2020 12:17

Aj po 1. októbri služby na plavárni viac menej v plnom rozsahu. Opatrenia týkajúce sa hromadných podujatí aj keď sa priamo netýkajú plavární a plaveckých kurzov budeme dodržiavať nasledovne:

V prípade, že budú naplanované aktivity kurzov pre ZŠ, plavecké školy alebo CVČ bude bazén napĺňaný hlavne týmito činnosťami do počtu 50 osôb. Verejnosť bude mať vyhradený čas vtedy, keď na bazéne aktivity s deťmi nebudú.

Pre podrobný rozpis voľných resp. obsadených dráh sledujte TU: OBSADENOSŤ PLAVECKÝCH DRÁH