Využívame čas na nutné opravy

Publikované: 27. 01. 2021 14:46

Určite by sme všetci priali, aby sme mohli čo najskôr plaváreň otvoriť. No v súčasnosti to stále nie je možné. Preto využívame čas, ktorý máme na opravy rôzneho charakteru. Za najzložitejšiu opravu pokladáme výmenu veľkej časti obehového potrubia pod bazénom.

Postupne sme vymenili aj časť odpadového potrubia v pánskych wc pri bazéne, v súčasnosti stena už zasychá a kozmeticky sa ju ešte budeme pri troche času snažiť vylepšiť.

Naši strojníci sa v týchto týždňoch zameriavajú na škárovanie plochy okolo bázéna, ktorá si to už vyžadovala. Bázénová časť bola v predošlých rokoch takto už ošetrená a je v lepšom stave. No ak nám vyjde čas, tak pozrieme aj tú.

Prebehli aj opravy požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa výmeny niektorých požiarnych dverí, hydrantov či hasiacich prístrojov.

Veríme, že už čoskoro budeme pripravení a situácia nám dovolí opäť pre vás otvoriť.