Cenník

  • Všetky cenníky sú platné od 1. apríla 2023
  • Pozor! Úprava cien jednorázového vstupného do bazéna a do fitnescentra:
  • Ceny označené * hviezdičkou platia ako zľavy pre obyvateľov mesta ČADCA po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte.
  • Doklad na uplatnenie zľavy predložte bez vyzvania, v opačnom prípade Vám bude učtované vstupné bez zľavy !!!
  • Jednotlivé vstupy na permanentky: jeden vstup je časovo daný ako pri jednorázovom vstupe - bazén 75 min., sauna a fitnes 1,5 hod.
  • akceptujeme platby terminálom nad 10 eur.
  • platnosť jednotlivých permanentiek je 6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Po dobe platnosti je permanentka NEPLATNÁ!
  • Dĺžka pobytu v saune, bazéne je časovo obmedzená /viď cenník nižšie/. Prekročenie stanoveného času pri každých 15-tich minútach je účtované sumou 1 eur.

Cenník platný od 1.4.2023 nájdete TU: http://www.plavarencadca.sk/2023/od-1-4-2023-upravujeme-cennik-vstupov.html