Cenník

  • Všetky cenníky sú platné od 1.  septembra 2021
  • Pozor! Úprava cien jednorázového vstupného do bazéna a do fitnescentra:
  • Ceny označené * hviezdičkou platia ako zľavy pre obyvateľov mesta ČADCA po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte.
  • Doklad na uplatnenie zľavy predložte bez vyzvania, v opačnom prípade Vám bude učtované vstupné bez zľavy !!!
  • Jednotlivé vstupy na permanentky: jeden vstup je časovo daný ako pri jednorázovom vstupe - bazén 1 hod., sauna a fitnes 1,5 hod.
  • akceptujeme platby terminálom nad 10 eur.

 

Cenník služieb pre bazén

Dospelí 1 hodina 3 Є, 2,5 €*
Dospelí 2 hodiny 5 Є, 4 €*
Deti 1 hodina 1 Є
Deti 2 hodiny 1,50 Є
Plavecká dráha 1 hodina - len po zakúpení vstupov (minimálne 5 osôb v dráhe) 10,00 Є
Organizované skupiny 2 hodiny (školy) 2 Є
Zvýhodnené vstupné (62 + rokov, ISIC, EURO 26, ZŤP, ZŤP-S aj s doprovodom, držitelia Jánskeho plakety - zlatá, diamantová, kňazovického) 1 Є
Prekročenie o každých 15 min – dospelí 1 Є
Prekročenie o každých 15 min - deti 0,50 €
Bazén SšTV 1 hodina 2 €, 1,50 €*
Bazén SšTV 2 hodiny 3 €, 2 €*
Aqua aerobik 3,00 €
Permanentka bazén (14 vstupov) 30,00 €
Permanentka deti (14 vstupov) 12,00 €
Permanentka Aqua aerobik (14 vstupov) 35,00 €
Kombinované vstupné (fitness + bazén) 90 min. 4, 3,5 €*
Permanentka kombinované vstupné (14 vstupov) 40,00 €

Cenník služieb sauny

Dospelí 6,00 Є / 1.5 hod
Permanentka (14 vstupov) 60,00 Є

Cenník služieb Fitnescentra

Dospelí Fitnes 3 Є / 2,5 €*
Permanentka (14 vstupov) 35,00 Є
Permanentka (24 vstupov) 49,00 Є

Cenník Solária

Solárium 0,50 Є / min.


Ostatné služby

Bežci použitie šatne 2 €
Záloha kľúčik od skrinky 1,00 Є