Cenník

  • Všetky cenníky sú platné od 1.januára 2016.
  • Pozor! Úprava cien jednorázového vstupného do bazéna a do fitnescentra:
  • Ceny označené * hviezdičkou platia pre obyvateľov mesta ČADCA po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte.
  • Doklad na uplatnenie zľavy predložte bez vyzvania, v opačnom prípade Vám bude učtované vstupné bez yľavy !!!
  • Rodinné vstupy sú platné iba počas nedele a sviatkov.
  • Jednotlivé vstupy na permanentky: jeden vstup je časovo daný ako pri jednorázovom vstupe - bazén 1 hod., sauna a fitnes 1,5 hod.
  • Ďalšie zľavy: Držitelia preukazu ZŤP /obyvatelia Čadce (po preukázaní sa hodnoverným dokladom) - vstup na bazén/1 hod.-voľný vstup (doprovod bez nároku na  zľavu).
  • Držitelia ZŤP mimo Čadce bez nároku na zľavu.
  • Držitelia Jánskeho plakety všetkých druhov - bez nároku na zľavu.
  • VSTUP NA BAZÉN POVOLENÝ IBA V KLASICKÝCH PLAVKÁCH, NEAKCEPTUJEME ŽIADNE PLAVKY BERMUDOVÉHO TYPU !!!

 

Cenník služieb pre bazén

Dospelí 1 hodina 1,90 Є, 1,50 €*
Deti 1 hodina 0,80 Є
Dospelí 2 hodiny 3,00 Є, 2,40 €*
Deti 2 hodiny 1,30 Є
Plavecká dráha 1 hodina 10,00 Є
Bazén 1 hodina (8 dráh) 80 Є
Organizované skupiny (nad 15 osôb - deti do 15 rokov) 0,70 € / hod.
Prekročenie o každých 15 min - dospelí 0,60 €
Prekročenie o každých 15 min - deti 0,30 €
Bazén SšTV 1 hodina 1,30 €,1,00 €*
Bazén SšTV 2 hodiny 1,90 €,1,50 €*
Rodinný vstup: dospelí + deti (1 + 1) 1 hodina 1,50 € * N/Sv
Rodinný vstup: dospelí + deti (2 + 2) 1 hodina 3,00 € * N/Sv
Aqua aerobik (vždy v stredu 17.30-18.30) 2,90 €
Permanentka bazén (14 vstupov) 18 €
Permanentka deti (14 vstupov) 9 €
Permanentka Aqua aerobik (14 vstupov) 35,00 €

Cenník služieb sauny

Dospelí 4,00 Є / 1.5 hod
Permanentka (14 vstupov) 48,00 Є

Cenník služieb Fitnescentra

Dospelí Fitnes 2,00 Є / 1,60 €*
Permanentka (14 vstupov - 1,35Є / vstup) 19,00 Є
Permanentka (24 vstupov - 1,16Є / vstup) 28,00 Є

Cenník Solária

Solárium 0,30 Є / min.
Solárium permanentka 40,- € (200 min.)

Celoročné permanentky

Zlatá karta (bazén, posilňovňa, sauna) 239,- €
Celoročná permanentka na bazén 90,- Є
Celoročná permanentka do posilňovne 130,- Є
Celoročná permanentka do sauny 199,- Є

Ostatné služby

Bežci použitie šatne 0,60 €
Záloha kľúčik od skrinky 1,00 Є