Cenník

  • Všetky cenníky sú platné od 1.  septembra 2019.
  • Pozor! Úprava cien jednorázového vstupného do bazéna a do fitnescentra:
  • Ceny označené * hviezdičkou platia ako zľavy pre obyvateľov mesta ČADCA po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte.
  • Doklad na uplatnenie zľavy predložte bez vyzvania, v opačnom prípade Vám bude učtované vstupné bez zľavy !!!
  • Jednotlivé vstupy na permanentky: jeden vstup je časovo daný ako pri jednorázovom vstupe - bazén 1 hod., sauna a fitnes 1,5 hod.
  • Ďalšie zľavy: Držitelia preukazu ZŤP /obyvatelia Čadce (po preukázaní sa hodnoverným dokladom) - vstup na bazén/1 hod.-voľný vstup (doprovod bez nároku na  zľavu).
  • Držitelia ZŤP mimo Čadce bez nároku na zľavu.
  • Držitelia Jánskeho plakety všetkých druhov - bez nároku na zľavu.

 

Cenník služieb pre bazén

Dospelí 1 hodina 2,50 Є, 2 €*
Deti 1 hodina 1 Є
Dospelí 2 hodiny 4 Є, 3 €*
Deti 2 hodiny 1,50 Є
Plavecká dráha 1 hodina - len po zakúpení vstupov (minimálne 5 osôb v dráhe) 10,00 Є
Organizované skupiny 2 hodiny (školy) 2 Є

Prekročenie o každých 15 min - dospelí 1 €
Prekročenie o každých 15 min - deti 0,50 €
Bazén SšTV 1 hodina 2 €, 1,50 €*
Bazén SšTV 2 hodiny 3 €, 2 €*
Aqua aerobik - sobota 17:00 - 18:00 hod. 3 €
Permanentka bazén (14 vstupov) 25 €
Permanentka deti (14 vstupov) 12 €
Permanentka Aqua aerobik (14 vstupov) 35,00 €

Cenník služieb sauny

Dospelí 6,00 Є / 1.5 hod
Permanentka (14 vstupov) 60,00 Є

Cenník služieb Fitnescentra

Dospelí Fitnes 2,50 Є / 2 €*
Permanentka (14 vstupov) 25,00 Є
Permanentka (24 vstupov) 38,00 Є

Cenník Solária

Solárium 0,30 Є / min.
Solárium permanentka 40,- € (200 min.)

Celoročné permanentky

Zlatá karta (bazén, posilňovňa, sauna) 250,- €
Celoročná permanentka na bazén 150,- Є
Celoročná permanentka do posilňovne 150,- Є

Ostatné služby

Bežci použitie šatne 0,60 €
Záloha kľúčik od skrinky 1,00 Є