Letná škola plávania august 2016 - 2. termín

augustová plavecká škola detí od 5 do 15 rokov v termíne 18.-19.8. od 11.30 do 13.30 hod.