Letná škola plávania júl 2016 - 1. a 2. termín

júlové turnusy Letných škôl (dátum na foto nepresný, školy prebiehali 11.-22.7. 2016, 1. termín 9.00-11.00, 2. termín 11.30-13.30, foto z oboch)