O plavárni

Čadčianska plaváreň oslávila v roku 2013 svoje symbolické 30-té narodeniny. Počas týchto rokov ju prevádzkovali rôzne subjekty, vo väčšine prípadov išlo o organizácie Mesta Čadca. V roku 2003 po nie práve vydarenom období prešla plaváreň aj so svojimi pod správu akciovej spoločnosti ZZO Čadca, ktorá ju prevádzkovala až do 28. 2. 2014 a mesto bolo hlavným akcionárom tejto spoločnosti.

Počas vyše desiatich rokov sa služby skvalitnili, na poschodí pribudla posilňovňa, zriadili sa solária, skvalitnili služby v bufete, k dispozícii je aj masér. V posledných rokoch sa zaviedli nové služby ako pravidelné mestské školy plávania, aquaaerobik, ranné plávanie a cvičenie, beachvolejbal a najnovšie aj JUMPING.

Od 1. 3. 2014 je mestská plaváreň v správe príspevkovej organizácie mesta – Mestského podniku služieb Čadca (MPS). Týmto krokom sa môže plaváreň a služby v nej ešte viac priblížiť obyvateľom nášho mesta, prechod by mal priniesť aj ekonomické výhody v súvislosti, pretože zabezpečenie športového vyžitia (plávania) dotuje vo výraznej miere mesto Čadca a je to služba občanom, ktorú môže MPS vykonávať ako svoju hlavnú činnosť.

Prevádzkovateľ

Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 01 Čadca.
Príspevková organizácia Mesta Čadca so štatútom právnická osoba s právnou subjektivitou – prevádzka mestská plaváreň.