Solárium

Miestnosti, v ktorých máme pre vás pripravené dve soláriá, každé v osobitnom priestore, nájdete na poschodí pred vstupom do ženských šatní vpravo, informácie a platba v pokladni v hale. Naše solária vám poskytnú opaľovaciu technológiu s maximálnym opaľovacím výkonom, komfortným lôžkom (horizontálne) a regulovateľnou ventiláciou.

Základné parametre vertikálne

  • Ergoline Power Tower i7
  • počet trubíc 42 s výkonom 180 W
  • celkový výkon 7200 W

Základné parametre horizontálne

  • Ergoline 300 classic Super Power
  • počet trubíc 38 s výkonom 100 W
  • celkový výkon 3800 W

Sledujte pokyny využitia, zverejnené v priestoroch solárií.