Informácie o vstupoch do fitness

Publikované: 05. 01. 2022 11:20

Fitness na plavárni je otvorené denne od pondelka do piatka 12:00 - 20:00 h. v režime OP. V rovnakom čase sú otvorené aj soláriá.

Medzi osoby v režime OP zaraďujeme po novom /od 3. 1. 2022/ aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa:

• certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok

• negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Ostatné služby ako bazén a sauny sú stále zatvorené. V prípade uvoľnenia opatrení a umožnenia otvoriť vás budeme včas informovať.