Obsadenosť bazéna

Aktuálny týždenný rozpis dráh - obsadenosť bazéna.

Prehľadný rozpis bazéna na siedmich stránkach ponúka obsadenie dráh od pondelka do nedele, pre koho sú voľné/vyhradené a v akých časoch + poznámky.

25. TÝŽDEŇ 18. 6. - 24. 6. 2018

26. TÝŽDEŇ 25. 6. - 1. 7. 2018 - aktualizované 26. 6.

Zmena programu vyhradená a možná v závislosti od aktuálnej situácie a požiadaviek najmä nájomcov bazéna.

Samozrejme, nedokážeme zaručiť, aj keď dráhy sú vyhradené danej skupine, že pri vysokej návštevnosti nebudú obsadené na maximum a komfort plavcov či hrajúcich sa detí nebude obmedzený. V takom prípade odporúčame informovať sa o aktuálnom stave na bazéne telefonicky: 041 4326808.

Prílohy na stiahnutie