Obmedzenia pre verejnosť - týždeň od 28. marca

Publikované: 25. 03. 2022 09:15

V týždni od 28. marca 2022 bude bazén uzatvorený pre verejnosť v dátumoch a časoch:

28. 3. - 1. 4. (pondelok až piatok) od 9:00 - 11:00 h. - plavecké kurzy pre základné školy.

Počas týždňa sa môže bazén uzatvoriť aj pri zaplnení plaveckými kurzami a školami plávania.

Odporúčame vám chodiť plávať mimo časy škôl a kurzov plávania, ktoré nájdete v rozpise OBSADENOSŤ BAZÉNA.