Opätovné otvorenie bazéna od 21. marca

Publikované: 14. 03. 2022 10:41

Od pondelka 21. marca by mal byť bazén opätovne v prevádzke po nútenej odstávke a oprave odtokových žľabov.

Upozorňujeme verejnosť, že poťas týždňa od 21. do 25. 3. teda od pondelka do piatka bude v čase od 9:00 - 11:00 h. bazén pre verejnosť zatvorený z dôvodu plaveckého výcviku pre ZŠ.