Letná škola plávania august 2016 - 1. termín

augustová plavecká škola detí od 5 do 15 rokov v termíne 18.-19.8. od 9.00 do 11.00 hod.